GA Tuần 28 - Lớp 4B

GA Tuần 28 - Lớp 4B

TUẦN 28                           Thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2022TIẾNG VIỆTÔN TẬP CUỐI NĂMI.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Dựa vào đoạn văn nói về một con vật cụ thể hoặc hiểu ...
GA Tuần 27 - Lớp 4B

GA Tuần 27 - Lớp 4B

TUẦN 27                           Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022TIẾNG VIỆTÔN TẬP CUỐI NĂMI. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức- Ôn tập lại kiến thức về các kiểu câu đã học và một số ...
GA Tuần 26 - Lớp 4B

GA Tuần 26 - Lớp 4B

TUẦN 26                           Thứ 3 ngày 12 tháng 4 năm 2022TOÁNÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊNI. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức- Học sinh củng cố kiến thức về phép tính ...
GA Tuần 26 - Lớp 4B

GA Tuần 26 - Lớp 4B

TUẦN 26                           Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2022TIẾNG VIỆTÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (Tiết 1)I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Hiểu nội dung chính của từng đoạn nội ...
GA Tuần 25 - Lớp 4B

GA Tuần 25 - Lớp 4B

TUẦN 25                           Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022TẬP ĐỌCTIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔI. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Hiểu ND: Tiếng cười mang đến niềm vui cho cuộc ...
GA Tuần 24 - Lớp 4B

GA Tuần 24 - Lớp 4B

TUẦN 24                           Thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022TẬP ĐỌCVƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI (TT)I, YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Hiểu ND: Tiếng cười như một phép mầu làm cho ...
GA Tuần 23 - Lớp 4B

GA Tuần 23 - Lớp 4B

TUẦN 23                           Thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022TẬP ĐỌCVƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜII. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Hiểu ND: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ ...
GA Tuần 22 - Lớp 4B

GA Tuần 22 - Lớp 4B

TUẦN 22                           Thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2022TẬP ĐỌCĂNG – CO VÁTI. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Hiểu ND: Ca ngợi Ăng-co Vát, một công trình kiến trúc và điêu ...
GA Tuần 21 - Lớp 4B

GA Tuần 21 - Lớp 4B

Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022TẬP ĐỌCHƠN MỘT NGHÌN NGÀY VÒNG QUANH TRÁI ĐẤTI.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Hiểu ND: Ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm đã dũng cảm vượt bao ...
GA Tuần 20 - Lớp 4B

GA Tuần 20 - Lớp 4B

TUẦN 20                           Thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022TẬP ĐỌCĐƯỜNG ĐI SA PAI. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Hiểu ND: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa, thể hiện tình ...
GA Tuần 19 - Lớp 4B

GA Tuần 19 - Lớp 4B

Thứ 3 ngày 8 tháng 2 năm 2022TOÁNGIỚI THIỆU HÌNH THOII. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Nắm được một số đặc điểm của hình thoi2. Kĩ năng- Nhận diện được hình thoi, thực hành phát ...
GA Tuần 17 - Lớp 4B

GA Tuần 17 - Lớp 4B

TUẦN 17                          Thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2022TẬP ĐỌCBÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNHI. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Hiểu ND, ý nghĩa của bài: Ca ngợi tinh ...
GA Tuần 16 - Lớp 4B

GA Tuần 16 - Lớp 4B

TUẦN 16:   Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2022TOÁNLUYỆN TẬPI. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 1. Kiến thức- Củng cố cách trừ 2 PS2. Kĩ năng- Thực hiện trừ được 2 PS cùng MS, khác MS, trừ một STN cho ...
GA Tuần 15 - Lớp 4B

GA Tuần 15 - Lớp 4B

Thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021TẬP ĐỌC                                                       SẦU RIÊNGI. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Hiểu ND: Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc ...